Bezig met verzenden ...

“ Per-Sé staat voor een open gesprek. Aan persoonlijke begeleiding geen gebrek! - Yana ”

Steeds meer testen op afstand

Sinds Corona is uitgebroken, merken we een opmerkelijke stijging van het aantal online testen. Personeelsverantwoordelijken en bedrijfsleiders grijpen meer dan ooit naar testen op afstand die het werkgedrag, leervermogen, emotionele intelligentie en andere competenties van mensen voorspellen. Thomas International, wereldwijd marktleider in online assessments, kende vooral in het najaar een record aantal testafnames.

Online assessments sinds Corona in de lift

Nu fysiek contact tot een minimum herleid wordt, is dit een oplossing bij selectiegesprekken. Waar voor Covid-19 twee à drie gesprekken de aanwerving voorafgingen, moeten recruiters het nu veelal met één of soms zonder fysiek gesprek doen. En je mist via videogesprekken de chemie, de lichaamstaal, de diepgang en dus de juiste inschatting van een sollicitant.

Daarom doen bedrijven steeds meer beroep op testen op afstand om een onbekende accuraat in te schatten. Niets is moeilijker dan menselijk potentieel inschatten: de veerkracht, attitude, motivaties, leervermogen e.a. kan je niet inschatten in één gesprek of videochat. Vandaar het inzetten van wetenschappelijk onderbouwde meetinstrumenten om werkgedrag en potentieel te voorspellen.

Vooral in België is dit frappant, een record aantal testen werden afgenomen in 2020. Ook in andere landen  - Thomas International is actief in 60 landen in 56 talen – merkt men die evolutie. 

Sophie Van Slambrouck van rekruteringskantoor Per-Sé: “Testen op afstand helpt om juiste beslissingen te nemen. Waar we vroeger kandidaten meerdere keren zagen alvorens aan de werkgever voor te stellen doen we nu nog meer een beroep op online assessments. We merken dat die zeer snel een accuraat beeld geven van de kandidaat. Een zegen in tijden van ‘afstand houden’.”

Ook eigen medewerkers verliezen soms de connectie met hun bedrijf, hun collega’s en leidinggevende door het vele thuiswerken. Thomas International ontwikkelde daarvoor speciaal een “remote workers rapport” met aanbevelingen voor de werkgever hoe die specifieke persoon best op afstand kan gemanaged worden en waar de medewerker in die thuiswerksituatie het meest nood aan heeft.