Bezig met verzenden ...

Payroll Expert

CATEGORIE: HR

Payroll Expert

Hulpverleningszone Fluvia zoekt Payroll Expert

toegevoegd op vrijdag 12 april 2024

Download PDF

Adviseer bij een vriend

Je taken

NU SOLLICITEREN

De functie behelst alle activiteiten van een dienst payroll, opdat de medewerkers kunnen rekenen op een correcte verloning en efficiënte behandeling van hun dossier.
Leveren van generalistisch en specialistisch advies. Ondersteunen van de andere directies in hun personeelsbeleid. Uitvoeren en optimaliseren van een payrollbeleid in samenwerking met de directeur bedrijfsvoering.


Je komt terecht in een dynamische omgeving waarin een divers takenpakket op jou ligt te wachten.
Een greep uit het takenpakket:

 • Beheren en verwerken van salarissen op basis van uren, premies en andere relevante zaken.
 • Bijhouden van wettelijke voorschriften met betrekking tot loonadministratie.
 • Een 700-tal medewerkers te woord staan voor diverse uiteenlopende personeelsvragen.
 • Opvolgen van de verlofstelsels.
 • Verzorgen van een correcte en efficiënte behandeling van personeelsdossiers.
 • Proactief inwinnen van kennis en advies inzake vaktechnische reglementering.
 • Opvolgen van doorschalingen.
 • Opmaken en opvolgen van arbeidsovereenkomsten.
 • Opstarten, implementeren en bijsturen planningstool en verloningsoftware.
 • Onderhouden van contacten met derden.
 • Deelnemen aan interne en externe werkgroepen.
 • Bijwonen van HR-gerelateerde overlegmomente. 
 • Rapporteren aan de directeur van de bedrijfsvoering. 

Je profiel

NU SOLLICITEREN

Je persoonlijke competenties (o.a.)

 • Gestructureerd en nauwkeurig werken
 • Overzicht kunnen bewaren
 • Communicatief
 • Klantgericht
 • Loyaal, betrouwbaar en integer
 • Teamspeler
 • Discreet 

Je technische competenties 

 • Je kan vlot overweg met IT – toepassingen.
 • Je beschikt over een verzorgde schrijf- en spreektaal.
 • Je voldoet aan de functiebeschrijving.
 • Kennis van de toepassing zijnde wetgevingen.

Je beschikt over een bachelorsdiploma of gelijkwaardig door relevante en aantoonbare
ervaring.

Ons aanbod

NU SOLLICITEREN
 • Contract van onbepaalde duur volgens de geldende overheidsbarema’s (B1-B3) aangevuld met maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering en gratis woon-werkverkeer via openbaar vervoer.
 • Een tweede pensioenpijler (3%).
 • Mogelijkheid tot fietslease na 6 maanden anciënniteit.
 • Lidmaatschap sociale dienst GSDV (kortingskaart, vakantiemogelijkheden, etc...). Je krijgt de kans bijkomende opleidingen te volgen.
 • Je geniet van een gunstige verlofregeling van minimaal 30 dagen verlof en 14 feestdagen.
 • Verloning volgens barema lokale besturen, B1-B3. Voor deze functie ligt de bruto geïndexeerde maandwedde (index 2,0399) tussen € 2.940,85 en € 4.955,26. Relevante anciënniteit (opgebouwd zowel als zelfstandige, uit privésector en uit openbare sector) kan geheel of gedeeltelijk worden meegenomen.

AANWERVINGSEXAMEN

- Vanaf 25 aangeboden kandidaturen vindt een prescreening plaats a.d.h.v. een eliminerende schriftelijke proef (richtdatum: week van 20 mei 2024). De 25 meest gunstig gerangschikten worden weerhouden voor het vervolg van de procedure

- Praktische proef gelieerd aan de functiebeschrijving (eliminerend) - richtdatum: week van 27 mei 2024

- Assessment met de focus op de overeenstemming met de functiebeschrijving en match met de organisatie (niet eliminerend)

- Jurygesprek (eliminerend) - richtdatum: week van 10 juni 2024

- Evaluatie van de resultaten en bekrachtiging van de volgorde door het zonecollege van 28 juni 2024

- Bekendmaking aan de kandidaten

Het niet slagen voor een eliminerend onderdeel houdt de stopzetting in van de betrokken kandidaat in de procedure. Om geslaagd te zijn in deze selectieprocedure dient de kandidaat minstens 50% te halen in de praktische proef en voor het jurygesprek. Het resultaat van het assessment moet gunstig zijn. Om te slagen moet een totaal van minstens 60% behaald worden.

SAMENSTELLING EXAMENJURY

De selectiecommissie, ook jury genaamd, bestaat uit 3 leden:

1. de zonecommandant of zijn afgevaardigde

2. een HR-expert inzake rekrutering

3. een medewerker, expert inzake de te vervullen opdracht

Raadsleden kunnen het examen bijwonen als waarnemer. Zij mogen echter niet deelnemen aan de beoordeling en deliberatie door de examenjury. Per vakorganisatie kan één afgevaardigde het examen bijwonen als waarnemer. Zij mogen echter niet deelnemen aan de beoordeling en deliberatie door de examenjury.

 

HOE KANDIDEREN

Solliciteren doe je door je kandidaat te stellen via sophie@per-se.be met als onderwerp “kandidatuur payroll expert HVZ Fluvia” en dit uiterlijk tegen maandag 13 mei 2024 - 23u59. Kandidaturen aangeboden na deze deadline worden niet weerhouden.

Een geldige kandidatuur bevat volgende documenten:

- Motivatiebrief

- Curriculum Vitae

- Kopie van identiteitskaart

- Kopie van hoogst behaalde diploma

- Uittreksel uit het strafregister - model 1 ( indien niet blanco graag een geschreven verklaring omtrent de feiten)

NU SOLLICITEREN

Je skills

Firma

Fluvia

De Hulpverleningszone Fluvia werd opgericht op 1 januari 2015 en is de evolutie van de gemeentelijke brandweerdiensten naar een autonome hulpverleningszone. Fluvia is één van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België.

Het werkingsgebied van Fluvia omvat 14 gemeenten met 17 brandweerposten waarin 800 vrijwilligers en 60 beroepskrachten actief zijn ter bescherming van 300.000 inwoners en 24.000 ondernemingen. Het hoofdkantoor van Fluvia bevindt zich in Kortrijk, Doorniksesteenweg 214 A, 8500 Kortrijk.